Blokk kjede investeringsfond til 100 millioner amerikanske dollar fra bankene får

I et nytt investeringsfond vil over 100 millioner amerikanske dollar bli gitt til blockchain-selskaper de neste to årene. Grunnlagt

av Block Chain fondet fra finans- og teknologikonsulent Chris Skinner og Singapore-baserte venture kapitalister Livet Sreda. Begge grunnleggerne forventer en kapital på US $ 50 millioner innen årets slutt - ytterligere $ 50 millioner vil bli gjennomført innen utgangen av 2017.

Life. Sredas portefølje omfatter hovedsakelig FinTech-selskaper og betalingstjenester. Selskapet selv har fondet Ifølge

BTC Echo

Engelsk originalversjon av Stan Higgins via CoinDesk