BlockCAT - en markedsplass for smartkontrakter

Programmeringen og implementeringen av SmartContract krever nå avanserte programmeringsevner. Som et resultat er teknologien ikke tilgjengelig for mange brukere, noe som igjen hindrer den globale integrasjonen av smarte kontrakter.

BlockCAT er et oppstart av etere, som er rettet mot å skape en markedsplass hvor utviklere kan selge smarte kontrakter. Disse er koblet til et visuelt grensesnitt. Med BlockCAT, skal brukere og bedrifter, uten nødvendig kunnskap, få muligheten til å kjøpe og implementere Smart Contracts - uavhengig av sin egen programmeringskunnskap.

Det var bare 9 år siden da Apple App Store ble lansert. Uavhengige utviklere er fortsatt i stand til å gjøre sine programvareløsninger tilgjengelige for verdens befolkning. Alene i fjor tjente utviklerne mer enn 20 milliarder dollar med appsalg. Hvis utviklingen og spredningen av blockchain-teknologien fortsetter, er det mulig å forestille seg det gigantiske markedet her for smarte kontraktløsninger.

La oss forestille oss en fremtid hvor alle kan implementere et SmartContract; en lokal klubb som styrer sin økonomi gjennom blockchain, selskaper som organiserer sine krav gjennom smarte kontrakter, store selskaper som bruker teknologien for deres forsyningskjede, samfunn og regjeringer som ønsker å gjøre et transparent og upretensiøst valg.

BTC ECHO