Bitcoin analyse KW31 - returen etter lav blåse

Bilde basert på data fra cex. Io